Omkostningsgodtgørelse for virksomheder og fonde

Print Print
21-01-2016


Med skatteministerens forslag om omkostningsgodtgørelse for virksomheder bliver retssikkerheden betragteligt forbedret for særligt små og mellemstore virksomheder, som efter de nuværende regler har haft flest udfordringer ved ikke at få godtgjort deres omkostninger ved sager mod Skat.

Formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen, udtaler: ”Jeg vil gerne rose skatteministen for, at han tager borgernes og virksomhedernes retssikkerhed alvorligt. Vi  har store forventninger til Retssikkerhedspakkerne og håber på, at et bredt politisk flertal vil bakke op om at styrke retssikkerheden på skatteområdet. Det er betryggende, at skatteministeren ikke alene tager borgernes retssikkerhed alvorligt, men også lytter til Advokatrådets forslag om forbedring af retssikkerheden for virksomheder.”

Advokatrådets Skatteudvalg har siden afskaffelsen i 2009 af de seneste regler om omkostningsgodtgørelse for virksomheder argumenteret for, at virksomheders retssikkerhedsmæssigt var dårligere stillet i sager mod Skat end borgere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Skatteministerens forslag ligestiller virksomheder med borgere og selvstændigt erhvervsdrivende, således at virksomheder – hvis forslaget gennemføres – får ret til at få dækket deres udgifter 100 pct., hvis de har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Taber skatteyderen en sag, som vedkommende selv har indbragt, dækkes 50 pct. af udgifterne.

Læs skatteministerens pressemeddelelse