Nyt job?

Print Print
08-07-2016


Som advokat har du pligt til at holde Advokatsamfundet informeret om din arbejds- eller privatadresse, hvis du i en periode ikke har en arbejdsadresse. Send også information om din ny mailadresse, telefonnummer, datoen for flytningen og sikker e-mail. Skifter du samtidig ansvarsforsikringsselskab, bør forsikringsselskab og policenummer også oplyses.

Læs mere om indberetning af ændringer i dine forhold her.

Send en mail med dine nye oplysninger her.