Trinvis anvendelse af nye regler om civile sager fra Domstol.dk

Print Print
05-02-2016

 

Folketinget vedtog kort før jul et lovforslag, der medfører en række ændringer i blandt andet retsplejeloven. 

Loven er trådt i kraft, men lovændringerne, der knytter sig til domstolenes nye sagsportal, finder først anvendelse på et senere tidspunkt.

De nye regler om civile sager trådte i kraft 1. januar. De fleste nye regler skal først anvendes, når domstolenes sagsportal er klar, og indtil da skal de hidtidige regler benyttes. Sagsportalen tages først i brug ved Retten i Horsens og for nogle sager ved Vestre Landsret. Når planen for ibrugtagning af de nye systemer er fastlagt, vil det blive bekendtgjort, hvornår portalen tages i brug, og ved hvilke retskredse og instanser det sker. 

Læs hele nyheden på Domstol.dk.