Ny betænkning

Print Print
08-07-2016

Retsplejerådet har afgivet en betænkning om sagkyndig bevisførelse. Betænkningen har været sendt i høring i perioden 19. maj til 1. juli 2016.

Advokatrådets høringssvar kan læses her.