Ny højesteretspræsident

Print Print
08-12-2016


Højesteretsdommer Thomas Rørdam afløser Poul Søgaard på den prestigefyldte post som præsident i Højesteret til februar næste år.
Thomas Rørdam havde en lang karriere som advokat bag sig, da han i 2002 blev dommer ved landets øverste domstol. I perioden som advokat var han især beskæftiget som forsvarer i straffesager.
I en stribe opsigtsvækkende sager forsvarede han sigtede og tiltalte. Det gælder for eksempel den mistænkte kvinde i Plejebo-sagen, hvor politiet mente, at en stribe beboere på et plejehjem var blevet dræbt. Også i Blekingegade-sagen var Thomas Rørdam forsvarer.
Desuden har han tidligere ivrigt deltaget i den offentlige debat om retspolitiske emner – det gælder blandt andet om anonyme vidner, politiets brug af agenter, menneskerettigheder og strafferammer.
I fem år var Thomas Rørdam formand for Landsforeningen af Beskikkede Advokater.  I øvrigt har han, der blev jurist i 1976, været med i flere kommissioner, råd og udvalg. Her har han beskæftiget sig med for eksempel det grønlandske retsvæsen, PET og straffesager om sexovergreb på børn.
Selv om han i 14 år har arbejdet som dommer, har han ikke sluppet interessen for straffesager. I fagbogen "Forsvareren", som udkom for fire år siden, beskæftiger han sig indgående med etik, habilitet og andre emner. Den kommende præsident, der er 64 år, er kendt for at være en ivrig motionist.