Retssikkerhed: Når myndigheder kommer på besøg

Print Print
21-12-2016

 

Hvornår kan myndigheder tage på kontrolbesøg, og hvor tæt må man gå på virksomheden? Selvom retssikkerhedsloven har rundet de ti år, har anvendelsen af loven ved de over 200.000 årlige kontrolbesøg ikke tiltrukket sig den store opmærksomhed i den juridiske og retspolitiske debat om retssikkerhed. De mange kontrolbesøg rejser dog mange spørgsmål.  Det skriver Kasper Ullerup Bach, Christian Bergqvist og Michael Gøtze fra Københavns Universitets Juridisk Fakultet i det ny nummer af Advokaten. De tre har forsket i den praktiske anvendelse af kontrolbesøg for at tage temperaturen på retssikkerheden i også denne del af forvaltningen.
I Retssikkerhedskommissionens betænkning (betænkning nr. 1428/2003), som retssikkerhedsloven er baseret på, blev der på baggrund af høringssvar fra de forskellige ressortministerier identificeret i alt cirka 176 bemyndigelser til at gennemføre administrative kontrolundersøgelser hos virksomheder og i mere sjældne tilfælde hos privatpersoner, der fraviger kravet om forudgående retskendelse efter grundlovens § 72. Ministerierne fandt dog, at noget nær samtlige bestemmelser var nødvendige primært af hensyn til kontrollens effektivitet, hvorefter kommissionen opgav at komme igennem med den tilsigtede regelsanering.
Antallet af bestemmelser blev i 2015 optalt til 262, hvilket siden lovens vedtagelse svarer til en stigning på godt 50 procent over 10 år. Går man længere tilbage i tid, vil man se, at Justitsministeriet i 1996 havde identificeret 111 bestemmelser. Set i forhold hertil udgør den seneste optælling i 2015 en stigning på 136 procent.

Læs artiklen i det nye nummer af Advokaten