Lempelse af kriterierne for at opnå møderet for landsret

Print Print
21-12-2016

 

En enkelt prøvesag bør være tilstrækkelig for at opnå møderet for landsretten. Det var forslaget fra en arbejdsgruppe, hvor Advokatsamfundet har deltaget sammen med Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Danske Familieadvokater. Forslaget blev fremsat i maj 2016 til landsretspræsidenterne og præsidenten for Sø- og Handelsretten, og det blev drøftet på et møde mellem arbejdsgruppen og de tre præsidenter i august.
Præsidenten for Østre Landsret har i et brev til Advokatrådet af 6. december 2016 oplyst, at forslaget har været drøftet på plenarmøder i de to landsretter og i Sø- og Handelsretten, og at holdningerne til den foreslåede ordning er delte. Landsretterne og Sø- og Handelsretten vil dog fortsat være imødekommende med at godkende sager som prøvesager, og retterne vil være indstillet på i højere grad end i dag at anse prøven som bestået ved en tilfredsstillende udførelse af en enkelt sag.
Advokatrådet vil følge udviklingen det næste års tid og derefter evaluere de lempede retningslinjer sammen med præsidenterne for de overordnede retter.

Læs mere om lempelse af kriterierne for at opnå møderet for landsret her