Nye kendelser fra Advokatnævnet

Print Print
17-03-2016

 

Kendelse af 27. januar 2016: “Advokat tilsidesatte god advokatskik ved ikke at sende retten fyldestgørende oplysninger, hvorved sagsanlægget blev afvist”.

Kendelse af 16. december 2015: “Advokater på samme kontor repræsenterede begge parter i en verserende digesag”.

Kendelse af 15. december 2015: “Det var i strid med god advokatskik, at en advokat orienterede retten samt skønsmanden om, at hans klient overvejede at indgive en klage over modpartens advokat til Advokatnævnet”.

Læs de nyeste kendelser fra Advokatnævnet her