Justitsministeren har nedsat udvalg om undersøgelseskommissioner

Print Print
17-11-2016


Justitsminister Søren Pind har nedsat et ekspertudvalg, som skal overveje, om der er behov for at ændre den måde, som undersøgelseskommissioner gennemføres på.

Ministeren har udpeget advokat Pernille Backhausen til udvalget, der har højesteretsdommer Jens Peter Christensen som formand.  

Justitsminister Søren Pind siger i en pressemeddelelse:

“Undersøgelser af den offentlige forvaltning skal gennemføres så hurtigt og effektivt som muligt. Derfor har jeg nu nedsat et udvalg, som skal se på, hvordan den nuværende ordning med undersøgelseskommissioner fungerer. Jeg ser frem til at modtage udvalgets overvejelser.”

Udvalget har fået følgende sammensætning:
Højesteretsdommer Jens Peter Christensen (formand)
Professor Karsten Revsbech, Aarhus Universitet
Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus Universitet
Landsdommer Mikael Sjöberg
Advokat Pernille Backhausen
Formand for Offentlige Chefer i Djøf Henning Thiesen
Juridisk kommitteret Christian Hesthaven
Kommitteret Mogens Pedersen
Afdelingschef Jens Teilberg Søndergaard

  Kommissoriet kan læses her .