Appel til justitsministeren: Udsæt revision af sessionslogningsregler

Print Print
11-02-2016

 

En udvidet sessionslogning synes at indebære en masseovervågning af hele befolkningen, som kan være vanskelig forenelig med borgernes rettigheder og helt grundlæggende retsprincipper.
Det pointerer 23 organisationer – herunder Advokatsamfundet – i et brev til justitsminister Søren Pind. Af brevet fremgår det, at organisationerne er bekymrede for, at internetsessionslogning påtænkes genindført på trods af, at justitsministeren så sent som i juni 2014 besluttede at afvikle sessionslogningen, idet logningen blev anset for uanvendelig.
I brevet til justitsministeren påpeger organisationerne desuden, at EU-Domstolen i 2014 i en dom har sat alvorligt spørgsmålstegn ved en logning, der omfatter alle borgere, på alle geografiske områder, på alle tidspunkter uden nogen form for differentiering, begrænsning eller undtagelse – og uden at de personer, hvis data lagres, på nogen måde er under mistanke eller har forbindelse til terror eller grov kriminalitet.

Læs de 23 organisationers fælles henvendelse til justitsministeren.