Strategi for det Advokatrådets Internationale arbejde

Print Print
03-03-2016

 

Advokatrådets Internationale Udvalg har i efteråret udarbejdet kommissorium og strategi for sit kommende arbejde. Vidensdeling og værdi for medlemmerne skal være i fokus ved det internationale arbejde. Det næste skridt i processen bliver at gennemgå de nuværende fokusområder og vurdere om disse områder bringer tilstrækkelig værdi for medlemmerne, og om den opnåede viden ved arbejdet videreformidles i tilstrækkeligt omfang til medlemmer med interesse inden for området.

Læs mere om Advokatrådets internationale arbejde her