Hvidvask: Danmark under tilsyn

Print Print
08-12-2016

I november har FATF besøgt Danmark for at gennemføre tilsyn med indsatsen på området for hvidvask og terrorfinansiering. Financial Action Task Force (FATF) er en international sammenslutning af lande, som har indvilliget i at leve op til FATF's anbefalinger på hvidvaskområdet samt underlægge sig tilsyn af FATF' assessorer. Advokatsamfundet har som tilsynsførende med advokaters overholdelse af forpligtelserne efter hvidvaskloven siden efteråret 2015 sammen med en række myndigheder udarbejdet materiale til beskrivelse af den nationale indsats på området.
Under det tre uger lange ophold i Danmark har de seks FATF-assessorer blandt andet holdt møder med SØIK, PET, Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Advokatsamfundet. Som afslutning på besøget fremlagde assessorerne deres betragtninger. Den endelige rapport fremkommer senere.
Assessorerne foreslår mere fokus på det risikobaserede tilsyn. Advokatsamfundet har tidligere i år gennemført en ordning, hvorefter en del af de udkørende tilsyn gennemføres som risikobaserede (se herom i Advokaten nr. 8, "Et mere målrettet tilsyn"). Det fremgår også af betragtningerne, at advokater skal være særligt opmærksomme på risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Det vil Advokatsamfundet have fokus på i forbindelse med implementeringen af kravene i den nye hvidvasklov, som ifølge lovforslaget træder i kraft 26. juni 2017.