Høringssvar: Knivloven uklar

Print Print
21-01-2016


Det skal være sværere for kriminelle og lettere for den almindelige dansker at bære kniv i det offentlige rum. Derfor har regeringen fremsat et forslag til en ny knivlov. Men i et høringssvar til det nye lovforslag peger Advokatrådet på, at der stadig er en række tvivlsspørgsmål – og tvivlen vil gå ud over en stor gruppe menneskers daglige liv, fastslår advokat Asger Bagge-Jørgensen, der er medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg og står bag høringssvaret.

”Der vil være mange almindelige borgere, der går rundt med en lommekniv og ikke ved, at det, de foretager sig, muligvis er kriminelt. Det er særdeles uheldigt, hvis man ikke kan regne ud, hvad loven i virkeligheden siger. Det kan gøre folk forvirrede, og det betyder også, at politiet og domstole kan komme i tvivl”, siger han til Jyllands-Posten.

Derfor efterlyser han, at politikerne gør det mere tydeligt, hvilken indflydelse de nye regler vil få for danskernes liv.

Justitsminister Søren Pind skriver i en mail til Jyllands-Posten, at de høringssvar, der er kommet til lovforslaget, ”langt hen ad vejen” er meget positive.

”Der er samtidig kommet gode forslag - fra bl. a. Advokatrådet - til, hvordan lovforslaget kan gøres endnu mere klart og præcist. Dem vil vi bestræbe os på at få med i det endelige forslag”, skriver ministeren.

Læs Advokatrådets høringssvar

Læs artiklen "Knivloven igen, igen"