Møde i Højesteret

Print Print
22-09-2016

 

Advokatrådets formand Peter Fogh og medlem af Advokatrådet Claus Guldager deltog 22. august 2016 i et møde i Højesteret med Danske Advokater og Højesteretsskrankens bestyrelse. På mødet informerede Højesteret blandt andet om de aktuelle berammelsestider og forventningerne til den fremtidige sagsudvikling. Højesteret opfordrede endvidere til, at processkrifter udformes kort og præcist. Sammenfattende processkrifter bør normalt have et omfang af højst 10-15 sider og alene indeholde hovedanbringender.
Endvidere blev det drøftet, om det på forhånd bør oplyses, hvilke dommere der forventes at deltage i en hovedforhandling, idet sådanne oplysninger især kan tænkes at være relevante i forbindelse med habilitetsspørgsmål. Højesteret har efterfølgende oplyst over for Advokatsamfundet, at man vil iværksætte en ordning, således at oplysninger om, hvilke dommere der medvirker i hovedforhandlinger, fremover angives på retslisterne, der findes i Højesteret samt på Højesterets hjemmeside, senest en uge forud for hovedforhandlingen.