Benyt dig af gratis mødelokaler med videokonferenceudstyr

Print Print
08-12-2016


Advokatsamfundet tilbyder nu advokater at låne videokonferenceudstyr i mødelokalet Mindestuen. Begge dele er gratis, og der kan deltage op til 19 personer i en videokonference.
Videokonferenceudstyret bookes samtidig med lokalet hos Advokatsamfundets reception på tlf. 33 96 97 98.
Oplys ved booking om der deltager én ekstern mødedeltager (et videomøde) eller om der er flere eksterne mødedeltagere på forskellige adresser (et konferencemøde).
Herefter modtager du som mødearrangør en mail med et link, som de eksterne mødedeltagere skal anvende. Ud over linket indeholder mailen en udførlig beskrivelse af, hvordan mødedeltagerne ringer op.
Mailen videresender du som mødearrangør til de eksterne mødedeltagere. Til mødet er det de eksterne deltagere, der ringer op.
Advokatsamfundets medarbejdere hjælper med at logge på konferencesystemet, hvis der er brug for det, og desuden er der udarbejdet en manual, som findes i mødelokalet.
Forhåbentligt vil I benytte jer af tilbuddet og vil finde det attraktivt, at videokonferenceudstyr fremover er en del af den service, Advokatsamfundet kan tilbyde.

Book videokonferenceudstyret samtidig med, at lokalet bookes på tlf. 33 96 97 98.