Konference: Fremtidens jurist

Print Print
13-04-2016

 

Juristen bliver mødt med stadig stigende konkurrence fra andre faggrupper. Det giver naturligt nok et fokus på de kvalifikationer, som fremtidens jurist bør have på rygraden efter fem års uddannelse. 
Samtidig betyder politiske reformer på uddannelsesområdet, at de jurastuderende skal hurtigere igennem studiet. Mange frygter, at det sker på bekostning af kvaliteten i uddannelsen.
Skal den juridiske uddannelse blot være en teknisk uddannelse, der uddanner juridiske håndværkere? Eller bør juristen også spille en rolle, når det kommer til retssikkerhed og retspolitik? Den debat tager Advokatrådet fat på med en konference, hvor blandt andre Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, professor Mads Bryde Andersen, departementschef Barbara Bertelsen, rigsadvokat Ole Hasselgaard, advokat og tidligere medlem af Folketinget Line Barfod m.fl. deltager i panelet.

Læs mere om konferencen Fremtidens Jurist, som Advokatrådet afholder i København 12. maj klokken 16 til 19

Læs mere i Advokaten om de udfordringer, fremtidens jurist står over for, og hvilke kompetencer uddannelsen skal give i fremtiden.