Forbud mod at medbringe mobiltelefoner mv. i fængsler

Print Print
03-08-2016

 

 

Det generelle forbud mod at medbringe mobiltelefoner mv. i Kriminalforsorgens institutioner trådte i kraft den 1. august 2016. Forbuddet, der også gælder forsvarsadvokater, indebærer bl.a., at forsvarsadvokater ikke længere har adgang til internettet under besøg i fængsler og arresthuse.

Advokatrådets formand Peter Fogh har på denne baggrund i et brev den 3. august 2016 til direktør for Direktoratet for Kriminalforsorgen, Johan Reimann, rettet kritik af forbuddet, herunder henstillet at ordningen genovervejes, således at forsvarsadvokater undtages fra det generelle forbud, og at der under alle omstændigheder med omgående virkning meddeles en midlertidig dispensation for forsvarsadvokater, indtil mulighederne for etablering af en eventuel internetforbindelse i besøgslokalerne er nærmere afdækket.

 

Læs brevet her