Advokatrådet massivt til stede på Folkemødet

Print Print
10-06-2016

 

Advokatrådet deltager for femte år i Folkemødet på Bornholm med en række spændende arrangementer og debatter.
I samarbejde med Danmarks Domstole er der traditionen tro årets Folkedomstol, hvor Folketingets retsordførere og publikum i år skal tage stilling til en sag om mulig voldtægt. Kom og vær med i debatten om voldtægt, straf og sanktionsniveau – og om uagtsom voldtægt skal gøres strafbart.
Deltag også i debatten om retssikkerhed, menneskerettigheder og terrorbekæmpelse, som Advokatrådet arrangerer i samarbejde med Amnesty International, og mød blandt andre den franske ambassadør Francois Zimeray, formand for Strafferetsudvalget Sysette Vinding Kruse og generalsekretær for Amnesty International Trine Christensen.   
Desuden afholder Advokatrådet debatter om sort arbejde i retten og om mægling og mediation.

Læs hele Advokatrådets program

Se også Folkemødets hjemmeside