Advokatrådets fokus på anbefalinger for god skatterådgivning

Print Print
10-06-2016

 

Skatteminister glæder sig over Advokatrådets fokus på anbefalinger for god skatterådgivning
“Det er væsentligt, at advokaterne og andre rådgivere har kendskab til anbefalingerne for god skatterådgivning om grænseoverskridende forhold, og at de efterlever dem.”
Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et brev til Advokatrådets formand, Peter Fogh, som svar på orientering om den indsats, Advokatrådet har gjort, for at orientere advokater om disse anbefalinger.
Ministeren glæder sig over, at Advokatrådet har bidraget til at sikre kendskabet til anbefalingerne og desuden sikrer efterlevelsen af anbefalingerne ved at lade dem indgå i behandlingen af skatterelaterede tilsynssager. Netop tilsynet ser ministeren som et område, der kan være med til at styrke indsatsen mod grænseoverskridende skatteunddragelse, og som han gerne ser en yderligere dialog omkring.

Læs brevet fra skatteministeren her