En sag i procesbevillingsnævnet

Print Print
08-07-2016


Hvordan foregår arbejdet i Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces? Det er nok de færreste, der er opmærksomme på, at der i begge nævn sidder udpegede advokater på lige fod med udpegede dommere, ligesom det nok ikke er helt klart for de fleste, hvorledes arbejdet i Nævnet foregår, skriver advokat Nikolaj Linneballe i det ny nummer af Advokaten. Her giver han et indblik i en sags gang i Nævnet, hvor blandt andet medlemmernes forskellige baggrunde er med til at give diskussioner, som ofte rykker Nævnet i en anden retning, skriver han.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten.