European Citizens Action Service søger Legal Experts

Print Print
21-12-2016

 

CCBE har anmodet Advokatsamfundet om at videreformidle et jobopslag fra European Citizens Action Service (ECAS), som søger Legal Experts fra Danmark, der skal rådgive EU borgere om EU-ret.
Den pågældende skal fra sit eget medlemsland rådgive om retten til fri bevægelighed og aflønnes på baggrund af hver enkelt forespørgsel.
På nedenstående link findes jobbeskrivelse samt oplysninger om ansættelsesform og kontaktperson.

Læs mere på Ecas.org.