Mulighed for dispensation fra forbuddet mod at medbringe mobiltelefoner m.v. i fængsler og arresthuse

Print Print
15-08-2016

 

 

På baggrund af bl.a. Advokatsamfundets kritik af forbuddet mod at medbringe mobiltelefoner m.v. i fængsler og arresthuse har direktøren for Direktoratet for Kriminalforsorgen, Johan Reimann, ved brev af 12. august 2016 indvilliget i at afholde møde med Advokatsamfundet, Danske Advokater og Landsforeningen af Forsvarsadvokater for at drøfte, hvordan advokaternes gener ved ordningen begrænses.

 

Endvidere er Kriminalforsorgens institutioner instrueret om fra den 12. august under nærmere beskrevne vilkår af give advokater dispensation fra reglen om, at en medbragt PC skal være indstillet således, at den ikke trådløst kan tilgå internettet, hvis der i institutionen endnu ikke er etableret LAN-forbindelse. Endvidere er der etableret en overgangsordning, hvorefter der i særlige tilfælde kan gives dispensation fra kravet om en skærmstørrelse på over 10”.

 

Læs mere om de nærmere vilkår for dispensation i brevet fra Johan Reimann her