Dom i sag om uberettiget anvendelse af advokattitlen i domænenavn

Print Print
22-06-2016

En advokat blev frakendt beskikkelsen i april 2014, men opretholdt uanset dette en hjemmeside under et domænenavn, hvori ordet advokat indgik (www......advokatfirma.dk).
Advokaten blev tiltalt og dømt for overtrædelse af retsplejelovens § 120, ved – trods frakendelsen – at holde hjemmesiden aktiv. Hjemmesiden var dog inden dommen slettet, idet Advokatsamfundet havde fået medhold i en sag ved Klagenævnet for Domænenavne om, at brugen af domænenavnet var uberettiget jf. § 120.