Advokatsamfundets høringsundersøgelse

Print Print
08-07-2016


Mange lovforslag overholder ikke den anbefalede høringsfrist  

Mere end en tredjedel af de lovforslag, som er sendt i høring i folketingsåret 2015 til 2016, overholder ikke den høringsfrist på mindst fire uger, som er den gældende anbefaling fra Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

Det viser en ny, stor undersøgelse, som Advokatsamfundet netop har gennemført.

Advokatsamfundet har registreret fristerne i 190 høringssager vedrørende lovforslag behandlet i Folketinget i det netop afsluttede folketingsår 2015/2016, og opgørelsen viser, at den gennemsnitlige høringsfrist er 25 dage - kalenderdage, vel at mærke.

9 procent af sagerne havde en høringsfrist på 7 dage eller derunder. Desuden lå 8 procent af sagerne på en høringsfrist mellem 8 til 14 dage. Og flere lovforslag nåede slet ikke i høring før fremsættelsen for Folketinget.

Det vækker bekymring og undren hos generalsekretær Torben Jensen. Han mener, at de korte høringsfrister harmonerer dårligt med høj kvalitet i lovgivningen.

- Det er et område, som vi følger tæt af den grund, at der med de korte høringsfrister mistes et afgørende led i den demokratiske proces, der blandt andet skal bidrage til at sikre borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, siger Torben Jensen.

Han hæfter sig ved, at knap 5 procent af høringssagerne ifølge undersøgelsen først er sendt i høring samtidig med eller efter fremsættelsen af lovforslaget for Folketinget. Disse sager er desuden sendt i høring med en frist på mellem 2 og 17 dage. Det er sket på trods af, at der ifølge Justitsministeriets Vejledning om Lovkvalitet bør foretages høring over lovudkast – medmindre lovforslaget for eksempel bygger på en betænkning, der har været i høring, eller tidsmæssige grunde er til hinder for det. Høringen bør så vidt muligt gennemføres før fremsættelsen af lovforslaget for Folketinget.

- Det siger sig selv, at man bør undgå at sende sager i høring samtidig med at lovforslaget fremsættes for Folketinget, da det risikerer at gøre høringsprocessen illusorisk, siger Torben Jensen.

Advokatrådet har i sin ønskeseddel til Folketinget fra oktober 2015 netop sat fokus på bedre lovkvalitet og har foreslået, som en løsning, at Folketinget iværksætter et bredt sammensat udvalgsarbejde med repræsentanter for Folketinget, regeringen, organisationer, forskere med flere.

- Forslaget går ud på, at udvalget skal opstille en række grundlæggende principper for behandlingen af lovforslag, som primært skal sikre en højere kvalitet i lovgivningen – men også transparens i lovforberedelsen. Herunder skal det være muligt at inddrage eksterne eksperter.

Læs mere om Advokatsamfundets høringsundersøgelse.