Arbejdsgruppen om advokatreguleringen genoplives

Print Print
26-05-2016

 

Justitsministeren har i et brev til Advokatrådets formand oplyst, at regeringen har besluttet at genoplive den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende bedre konkurrence i advokatsektoren. Arbejdet i arbejdsgruppen har ellers været sat i bero siden regeringsskiftet sidste år, men nu er det besluttet at fortsætte arbejdet.
Arbejdsgruppen består af embedsmænd fra Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, hvorimod der ikke er nogen ekstern repræsentation, herunder fra advokatsektoren. Advokatrådet, Danske Advokater og FSR-Danske Revisorer er i stedet tilbudt at deltage i en følgegruppe, hvilket Advokatrådet har sagt ja tak til.

Læs brevet fra justitsministeren her