Advokatnævnets sagsbehandlingstid falder fortsat

Print Print
21-01-2016


En foreløbig opgørelse viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Advokatnævnet i 2015 var på 5,5 måneder, hvilket er under den målsætning på 6 måneder, som fremgår af nævnets forretningsorden.

Samtidig er der sket et fald i sagsbehandlingstiden på 3 måneder i forhold til 2014, hvor sagsbehandlingstiden var ca. 8,5 måneder.

De foreløbige tal viser også, at antallet af verserende sager for fjerde år i træk er nedbragt, idet der i 2015 indkom 1.230 nye sager, mens der blev afsluttet 1.315 sager.

Læs Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase