Advokater yder frivillig rådgivning på Lesbos

Print Print
17-11-2016


Advokat Jens Bruhn-Petersen og advokat Hannah Krog, som begge har grundigt kendskab til udlændingeret, har i efteråret ydet frivillig juridisk rådgivning til flygtninge og migranter på Lesbos. Udsendelsen er sket via sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE, der i juni åbnede op for, at advokater fra hele Europa kunne udsendes.

CCBE har indtil nu modtaget mere end 200 ansøgninger fra europæiske advokater, som ønsker at yde en frivillig indsats på Lesbos, og indtil videre har 14 advokater været afsted. Ved udgangen af oktober havde advokaterne behandlet i alt 278 sager, herunder blandt andet 41 sager om familiesammenføring af uledsagede mindreårige og 102 sager om familiesammenføring af voksne.

Advokatsamfundet har indtil nu modtaget fem ansøgninger fra advokater, som ønsker at bidrage, og det er stadig muligt at søge, da arbejdet på Lesbos fortsætter i det nye år. Ansøgning indsendes til Advokatsamfundet, der videresender den til CCBE´s sekretariat i Bruxelles.

Det er en forudsætning for at blive udsendt, at man har et grundigt kendskab til udlændingeret, herunder reglerne om asyl. Endvidere er det en forudsætning, at man taler og skriver flydende engelsk, ligesom kendskab til arabisk er en fordel.

Fra dansk side har Dreyers Fond doneret 75.000 kroner til projektet.

Ansøgninger kan sendes til Advokatsamfundet. Læs mere her.