Advokaten 9

Print Print
21-11-2016

 

Retssikkerhed i Grønland
Det Grønlandske retssystem har to særkender: Et særligt straffesystem og et særligt domstolssystem, der bygger på lokale kredsretter. Advokatrådet tager med en ny rapport temperaturen på retssikkerheden i Grønland.

Højt oppe langt mod nord – der hvor EU-retten ikke (helt) gælder
Trods et par forbehold, navnlig vores rets- og euro-forbehold og en særlig sommerhus-protokol, kan de fleste danske advokater formentlig relativt hurtigt opsummere Danmarks retlige status som medlem af Den Europæiske Union. Vi er fuldgyldigt medlem og har siden 1. januar 1973 deltaget i både det indre marked og den efterfølgende harmonisering på tværs af mangfoldige retsområder. Men hvordan er det lige med Grønland og EU-retten? Gælder EU-retten direkte eller indirekte i Grønland?

Indsats for fremtidssikret lovgivning på skatteområdet
Lovgivningen skal ajourføres, så den passer til den virkelighed, som vi har i morgen og så skal lovgivningen forenkles. På den måde sikres retssikkerheden på skatteområdet. Det mener formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen, der har haft sit første møde i Skattelovrådet, som kan få stor betydning for det lovforberedende arbejde.


Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.