Advokaten 8

Print Print
25-10-2016

Advokatens ansvar i bestyrelseslokalet
Der er primært tre farlige faldgruber, når du træder ind i en bestyrelse. Advokat, dr. jur. Thorbjørn Sofsrud råder til at være på vagt over for den enerådende direktør, over for interessevaretagelse i fondsbestyrelsen og det ansvar, der også følger med, når du ulønnet tager del i bestyrelsesarbejdet for den humanitære forening.

Under mistanke for hvidvask
Advokater får med de nye hvidvaskregler udvidet deres underretningspligt. Et af de nye elementer er, at advokaten skal oprette en whistleblower-funktion.

Sammenligning af bøder fører til skærpet straf
På stadig flere områder fører sammenligninger med andre EU-lande eller EU-retten til skærpet bødeniveau for danske personer og virksomheder. Artiklen her er affødt af en ny betænkning på det finansielle område, men som det vil fremgå, er der flere eksempler.

Ytringsfrihedens grænse for ærekrænkelser
Ytringsfrihedens grænse er langtfra klart markeret i lovgivningen om injurier. Højesterets dom i sagen om ærekrænkelsen af Jørgen Dragsdahl analyserer ikke i dybden, hvornår en ærekrænker har optrådt som sit fags eller sin professions ‘bonus pater’, eller hvornår en ærekrænker har udvist tilstrækkelig ‘due diligence’ til at blive frifundet.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.