Advokaten 5

Print Print
29-06-2016

 

Lad parterne selv finde løsningen
Alt taler for at gøre brug af retsmægling. Det er billigt, giver ofte hurtige resultater og dertil kommer, at det er bedre for parterne selv at finde en løsning på konflikter. Men siden indførelsen i 2008 er antallet af retsmæglinger blevet færre, og i dag bliver kun godt 400 sager om året afsluttet ved retsmægling. Hvad skyldes udviklingen? Advokaten har talt med advokaten, dommeren og forskerne, der giver hver sit bud.

Fra selskabstømmere til skattesvindlere
Økonomisk kriminalitet udvikler sig i takt med resten af samfundet, og det handler om at kunne forudse det næste træk. Det mener statsadvokaten for økonomisk og international kriminalitet, Morten Niels Jakobsen, der blandt andet er optaget af at ansætte flere advokater.

Velfærdsturisme i EU: Har EU-Domstolen lyttet?
EU-Domstolen har i nyere praksis accepteret, at medlemsstaterne sætter hegnspæle for velfærdsturisme. Ikke kun økonomisk inaktive unionsborgere, men også unionsborgere, der flytter til en anden medlemsstat for at søge arbejde dér, kan udelukkes fra at modtage sociale ydelser.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.