Advokaten 10

Print Print
19-12-2016

 

RETSHJÆLP
I Danmark er der tradition for, at alle borgere har adgang til juridisk hjælp og støtte – enten som et gratis råd i en af de 80 advokatvagter eller hos en advokat, der kan søge det offentlige om retshjælpsstøtte. Men fungerer ordningen godt nok i praksis? Nej, lyder det fra advokat Nikolaj Linneballe, der er formand for et udvalg, der skal komme med forslag til, hvordan ordningen kan forbedres. Læs også interview med advokaterne Jeppe Søndergaard og Karina Søndergaard, der begge gør en indsats for at yde retshjælp i hver sit hjørne af landet.

IVRIG DEBAT OM DET GRØNLANDSKE RETSVÆSEN
Interessen for at debattere retssikkerhed i Grønland er stor. Det kunne Advokatrådet konstatere, da rapporten Retssikkerhed i Grønland blev præsenteret på et debatmøde i Nuuk. Her var der blandt andet stor anerkendelse fra politisk side.

NÅR MYNDIGHEDER KOMMER PÅ BESØG
Hvornår kan myndigheder tage på kontrolbesøg, og hvor tæt må man gå på virksomheden? Selv om retssikkerhedsloven har rundet de ti år, har anvendelsen af loven ved de over 200.000 årlige kontrolbesøg ikke tiltrukket sig den store opmærksomhed i den juridiske og retspolitiske debat om retssikkerhed. De mange kontrolbesøg rejser dog mange spørgsmål.  

UNIONSBORGERSKAB OG UDLEVERING TIL TREDJELANDE
Der er de sidste 15-20 år sket en dramatisk udvikling vedrørende udlevering af personer til strafforfølgning og strafafsoning i andre lande. Udviklingen er dramatisk, dels fordi der nu udleveres langt flere end tidligere, dels fordi Danmark nu udleverer danske statsborgere.

 Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.