Stor ros til skatteministeren for at etablere Skattelovråd

Print Print
29-09-2016

 

Skatteministerens beslutning om nedsættelse af et skattelovråd bliver overordentlig positivt modtaget af formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen. Selv bliver han en del af det ny råd, som foruden formanden, professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen, har seks medlemmer.
Men derudover opfylder etableringen af det ny Skattelovråd også et af Advokatrådets tre ønsker til det ny Folketing i november 2015.
“I Advokatrådets Skatteudvalg har vi set et virkeligt stort behov for at løfte lovkvaliteten på området, og derfor er Skattelovrådet et usædvanligt godt initiativ, som jeg gerne vil rose ministeren for. Vi bragte ideen op sidste år, fordi det er et usædvanligt godt instrument til at forbedre retssikkerheden på skatteområdet, siger Kim Pedersen.
Med det ny Skattelovråd ser han en unik mulighed for at gøre en innovativ indsats inden for skattelovgivningen.
“Vi skal have ajourført lovgivningen, så den passer til den virkelighed, som vi har i morgen. Det er rigtig vigtigt, fordi tingene udvikler sig lynhurtigt på skatteområdet. Det har vi for eksempel set med Panama-sagen. Derfor er det altafgørende, at lovgivningen er et skridt foran, og at den rammer præcis der, hvor problemerne er,” siger Kim Pedersen, der også hæfter sig ved, at alle medlemmerne af udvalget tilsammen har dyb indsigt i skatteretten, og at de fleste medlemmer har praktisk international erfaring.
Også skatteminister Karsten Lauritzen fremhæver i sin pressemeddelelse behovet for at løfte retssikkerheden på skatteområdet.
“Vi har set eksempler på skatteregler, som har svækket borgernes retssikkerhed. Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at vores – må man nok indrømme – ret komplekse skattesystem er så enkelt og gennemskueligt som muligt. Jeg ser det som en klar styrkelse af retssikkerheden, at vi nu får nogle friske øjne til at kigge på reglerne og retssikkerheden generelt,” siger Karsten Lauritzen.

Medlemmer af Skattelovrådet

Formand:
Niels Winther-Sørensen, partner hos PwC, dr.jur.

Faste medlemmer:
Jakob Bundgaard, partner hos Corit Advisory og adjungeret professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Christian Bachmann, partner hos DELACOUR Advokatpartnerselskab
Ria Falk, partner hos KPMG
Preben Underbjerg Poulsen, chefrådgiver i Skatteministeriet
Niels Johannesen, lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Kim Pedersen, partner SIRIUS Advokater

Læs Advokatrådets ønsker til det ny Folketing 2015 her

Læs skatteministerens pressemeddelelse om det ny Skattelovråd