Forsøg på tilegnelse af klientmidler

Print Print
09-12-2015

 

Et advokatfirma har været udsat for et forsøg på en uretmæssig hævning af indestående på klientbankkonto. En person havde oprettet et domæne svarende til advokatfirmaets xxxx.nu i stedet for xxxx.dk med tilhørende mailadresser. Herefter blev der sendt en professionelt udseende mail i advokatens navn til advokatfirmaets bankrådgiver med anmodning om at overføre et beløb fra klientbankkontoen til en bestemt konto.
Heldigvis var bankrådgiveren opmærksom, og forsøget blev opdaget, inden pengene blev overført. Forsøget viser, at det kan være nødvendigt at have en god dialog med pengeinstitutterne om procedurer for hævning og bankrådgivernes agtpågivenhed.