Vejledning om sagsomkostninger

Print Print
24-11-2015

 

Vejledning om sagsomkostninger 
Vestre Landsret har udarbejdet et notat om vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger. Notatet er tænkt som basis­materiale, når der skal træffes afgø­relse om sagsomkostninger, da sagsomkostningsafgørelser træffes efter en konkret og nuanceret vurdering på grundlag af de vejledende satser fra landsretspræsiden­terne.
Notatet er blevet til efter en drøftelse på et plenarmøde i landsretten.

Læs notatet her.