Studieophold i Skotland

Print Print
16-09-2015

 

Kunne du tænke dig at opleve det skotske retssystem og få en særlig internationalt orienteret oplevelse? Og få mulighed for at opbygge eller udbygge dit internationale netværk med gode kolleger? 
European Lawyers Association (ELA) udbyder igen i 2016 European  Lawyers’ Programme i Edinburgh.
Igennem et spændende 3 måneders forløb fra 29. marts 2016 til 24. juni 2016, der rummer både teori og praktikophold hos advokater, domstole mv., opnår du et akademisk og praktisk kendskab til skotsk ret. Skotland har et common law retssystem som det engelske, så samtidig får du et indblik i, hvad common law er, og hvordan et sådant retssystem fungerer.
Programmet er, at man fra 29. marts til 8. april får fundamental undervisning i det skotske retssystem på Faculty of Advocates’ Training Facility, herunder træning i at procedere på skrift og tale for en common law domstol. I resten af forløbet får man mulighed for at være udplaceret hos praktiserende advokater, Queen’s Counsels og Court of Session- eller High Court-dommere. Man får, alt efter interesse og tid, mulighed for at følge retssager, se procedurer, studere sager man støder på i forløbet, og assistere i udarbejdelsen af legal opinions.
Der er 12 pladser på programmet, der forventes besat med deltagere fra 12 lande og programmet tilbyder derfor store muligheder for at få op- eller udbygget sit internationale netværk.
Programmet nyder administrativ og logistisk støtte fra the Faculty of Advocates, og undervisningen er gratis for dig som deltager. Du skal selv påregne udgifter til transport, indkvartering og leveomkostninger, men der er gode fonde at søge støtte hos.
Vi forestiller os, at vore ansøgere er jurister med mindst 2 års praktisk erfaring som advokatfuldmægtig, dommerfuldmægtig, myndigheds- eller virksomhedsjurist, og har gode engelskkundskaber. I forbindelse med udvælgelsen af kandidater vil der blive gennemført interviews på engelsk.

Ansøgning skal ske med et ansøgningsskema, du kan få tilsendt tillige med informationsmateriale ved henvendelse til advokat Flemming Keller Hendriksen, KELLER Advokatfirma, på fkh@kellerlaw.dk eller 46350770.

Læs mere om ELA på www.european-lawyers.org.

 

Ansøgningsfristen er fredag den 20. november 2015, og interviews vil blive afholdt i ugerne derefter.