Nye medlemmer til Skatteudvalget

Print Print
13-11-2015

 

Tre nye medlemmer til Advokatrådets Skatteudvalg
Advokatrådets Skatteudvalg har i løbet af efteråret i blandt andet Advokaten efterspurgt nye medlemmer til at bidrage til arbejdet
med at forbedre retssikkerheden inden for det skatteretlige område. Formanden for Skatteudvalget, Kim Pedersen, glæder sig
derfor til at byde Eduardo Vistisen fra Vistisen Skatteadvokater, Stine Andersen fra Kromann Reumert og Nicolai Thorsted fra
Andersen Partners velkomne og ser de nyvalgte medlemmer som et stort aktiv for udvalget samt sikkerhed for et glidende
generationsskifte.
De nyvalgte medlemmer af Skatteudvalget er alle specialister inden for det skatteretlige område og vil styrke udvalget med deres
viden inden for blandt andet EU-skatteret,
Transfer Pricing, erfaring fra sagsbehandling ved Landsskatteretten og erfaring med
danske såvel som internationale skattesager. De nye udvalgsmedlemmer vil bidrage i arbejdet med at udarbejde Advokatrådets
høringssvar inden for skatteområdet, deltage i møder i kontaktudvalg med skattemyndighederne og deltage i samarbejdet med
blandt andet FSR danske revisorer, Danmarks Skatteadvokater og Danske Advokater.