Nyt fra Skatteudvalget: Møde med skatteministeren

Print Print
09-12-2015

 

Generalsekretær Torben Jensen og formand for Skatteudvalget Kim Pedersen er inviteret til møde med Skatteministeren, hvor ministeren vil introducere sin retssikkerhedsdagsorden og de retssikkerhedspakker, som er programsat i 2016.
Formand for Skatteudvalget Kim Pedersen er desuden af Folketingets Skatteudvalg inviteret til at holde et oplæg i forbindelse med lovforslag L13 om ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund – Retssikkerhedspakke 1.
Herudover har Skatteudvalget til næste udvalgsmøde inviteret Anette Hummelshøj, direktør for Skatteankestyrelsen, til at holde oplæg med efterfølgende debat.