Peter Fogh Ny formand for Advokatrådet

Print Print
01-06-2015

 

Når Danmarks 6.000 advokater har fået ny formand, er det en mand, som er hjemmevant i formandsstolen. Advokatrådets ny formand, Peter Fogh, har blandt andet fire år som formand for Plesners bestyrelse bag sig, hvor han er partner og blandt andet har speciale i at føre voldgiftssager. Disse sager har bragt ham rundt i både Europa og lande som Nicaragua, Tanzania og Zambia.

Selv kalder advokat Peter Fogh sig for et menneske, som er ’lige ud ad landevejen’, og som sætter stor pris på at få et samarbejde til at fungere godt.

Allerede da han blev menigt medlem af Advokatrådet for to år siden, blev han opfordret til at stille op som formand, når den tidligere formand Søren Jenstrup skulle gå af. Formandsposten ligger nemlig godt i forlængelse af interessen for advokatetik, og at det frivillige, kollegiale arbejde altid har været en naturlig del af Peter Foghs karriere – blandt andet har han været formand for den lokale advokatkredsbestyrelse og i fire år sad han i Advokatnævnet.

De øvrige 14 medlemmer af Rådet er sammensat af advokater, der kommer fra hele landet og som er eksperter på vidt forskellige områder.

- Det ser jeg som en kæmpe styrke, fordi det giver nogle virkelig gode debatter – for eksempel om områder, hvor vi mener, at retssikkerheden skal styrkes, om grænserne for advokatetik og de generelle strømninger i samfundet. Advokater er en gruppe mennesker, som oprigtigt interesserer sig for samfundet. Vi kommenterer på det, som vi finder vigtigt – det gælder for eksempel retssikkerheden i forvaltningen, hvor vi netop har udgivet en rapport med en række anbefalinger til at løfte borgerens møde med forvaltningen. Den opgave er der faktisk ikke andre i samfundet, der påtager sig. På samme måde vil vi i min formandsperiode tage områder op, som gør en retssikkerhedsmæssig forskel, siger han.

Peter Fogh vil som formand have fokus på Advokatrådets bundne opgaver – nemlig at værne om advokatens uafhængighed og integritet, udøve tilsyn med advokater, sikre uddannelsen af nye advokater og bidrage til en høj retssikkerhed i samfundet.

- Vi gør det allerede godt inden for mange områder – for eksempel strafferetten, skatteretten og procesretten, men der er mange flere områder, som vi kunne tage fat på, siger han.

Et andet område, som han vil sætte fokus på, er at få flere yngre kolleger involveret i det frivillige kollegiale arbejde.

- De fleste starter først, når de nærmer sig eller har passeret de 50 år, for så er børnene blevet store. Men måske kan vi finde nye veje til at indgå i det kollegiale arbejde, sådan at vi kan få de unge advokater engageret uden at dynge dem til i arbejde. Jeg synes i alt fald, at det er vigtigt at være i bedre dialog med den gruppe.

Privat er Peter Fogh gift med Bente Hyldahl Fogh, der er administrerende direktør i Lægeforeningen. Sammen har de to voksne børn. Fritiden bliver enten brugt i sommerhuset i Tisvilde, på golfbanen eller på landevejen. Peter Fogh er nemlig også en ægte cykel entusiast, og cykler gerne sammen med venner. Det er dog sjældent, at tiden rækker til det. Musikalsk glæder han sig til at høre Bikstok ved årets musikfestival i Tisvilde og er også set til en koncert med det tyske heavy metal band, Rammstein.