Norske strafferetsadvokater strejker

Print Print
20-08-2015


Fra mandag vil norske strafferetsadvokater ganske usædvanligt nægte at møde i grundlovsforhør, retsmøder om forlængelse af varetægtsfængslinger med videre. Advokaterne strejker blandt andet på grund af en timesats svarende til 836 danske kroner – et beløb der under den seneste regulering blev forhøjet med fem norske kroner.
Baggrunden for den såkaldte ’Rettshjelpsaksjon’ er, at borgeren skal have adgang til kvalificeret juridisk bistand for at kunne værne om sine rettigheder. De grupper i samfundet, som står økonomisk svagt, skal sikres igennem fri retshjælp. Derfor ser Advokatforeningen med bekymring på, at retshjælpsordningen systematisk er nedprioriteret siden 1999. Det betyder nemlig, at advokater i stigende grad takker nej til at yde retshjælp på statens satser.
”Det går til syvende og sidst ud over de svage grupper med retshjælpsbehov”, skriver den norske Advokatforening på sin hjemmeside, hvor foreningen også informerer om, at forsvarerne fra mandag den 24. august og til og med lørdag den 29. august vil undlade at møde til fængselsmøder i straffesager og udlændingesager ved Oslo Tingrett og Bergen Tingrett. I samme uge vil medlemmer af Advokatforeningen tilbyde gratis retshjælp til publikum udenfor de to retter for at understrege, at aktionen handler om at styrke statens retshjælp til borgerne.

Læs mere om den norske strejkeaktion her.