Kort høringsfrist til alvorlig lovændring

Print Print
03-12-2015

 

Fem arbejdsdage. Det er den frist, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har fastsat, til at afgive et høringssvar til et nyt lovforslag om transportøransvar, som skal give fly-, tog- og buspersonale ansvar for at sikre, at alle, der rejser ind i Danmark fra et andet Schengen-land, har ID og de rette dokumenter.
Normalt er høringsfristen fire uger, og Advokatrådet skriver i sit høringssvar, at en sådan frist i realiteten udelukker en nærmere stillingtagen til de forslag, der er indeholdt i høringsmaterialet.
Advokatsamfundets generalsekretær Torben Jensen siger til DR, at han finder den korte frist kritisabel. Lovgivning skal ikke hastes igennem. For eksempel vil en busvognmand kunne blive straffet for at medbringe flygtninge uden legitimation. Når man laver straffebestemmelser, skal man være sikker på, at loven rammer plet, siger han.

LÆS ADVOKATRÅDETS HØRINGSSVAR HER