Advokatrådets Journalistpris 2015 går til Ritzau-journalist

Print Print
01-06-2015


Niels Northroup fra nyhedsbureauet Ritzau modtager
Advokatrådets Journalistpris 2015 for kvalificeret formidling af retsstoffet igennem mange år. Prisen, som er på 20.000 kroner, er en anerkendelse for en væsentlig samfundsmæssig indsats.

Retsområdet er svært tilgængeligt, men ikke desto mindre et særdeles vigtigt samfundsmæssigt område. Grundig journalistik, der i bred forstand styrker befolkningens indsigt i retssamfundets krinkelkroge, er derfor af særlig betydning.
Når Advokatrådet nu for tredje år uddeler Journalistprisen på 20.000 kroner, går den derfor til en journalist – som uden sidestykke – igennem snart 30 år har stået for en saglig, engageret og kvalitetsfuld formidling af nyhedsstof om navnlig straffesager.
Niels Northroup har gennem en meget lang årrække – tidligere som medarbejder ved Dagbladet Politiken og senere ved Ritzau – arbejdet med retsjournalistik.
Han har skaffet sig et særdeles godt kendskab til justitsvæsenet og lovgivningen, og det er kendetegnende for ham, at han i enestående grad altid har sat sig ind i de konkrete sager, sådan at hans formidling af nyheder om sagerne og afgørelserne holder et meget højt niveau og er befriet for misforståelser og unøjagtigheder.
I Advokatrådets begrundelse lyder der blandt andet: Man er som aktør i retten tryg ved en meget kvalificeret formidling af sin sag, når man ser Niels Northroup blandt tilhørerne. Niels Northroups artikler er ikke alene omhyggelige og kompetente, de er også velskrevne og letlæste. Derfor fortjener han at blive anerkendt som en væsentlig del af den samfundsmæssige folkeoplysning. 
Efter vedtægterne skal Advokatsamfundet blandt andet virke til gavn for retssamfundet. Og her spiller samarbejdet med medierne en særlig rolle. Det er en af grundene til, at Advokatrådet hvert andet år overrækker Journalistprisen til journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.

Årets pris er finansieret af Dreyers Fond.