Vi skal forebygge i stedet for at helbrede

Print Print
09-12-2015

 

Nye initiativer skal forebygge klagesager til Advokatnævnet. Det sker ud fra Advokatrådets ønske om at spare både tid og penge. De første tiltag er søsat inden for efteruddannelse, forsikring og klientkontoerklæringer.
“Igennem de sidste mange år har der været en ret konstant tilgang af klagesager til Advokatnævnet på mellem 1200 og 1400 sager årligt. Hver sag koster gennemsnitligt omkring 10.000 kroner at behandle i nævnet, hvor der går en grundig proces i gang, hver gang en sag starter. Samtidig koster hver sag rigtig meget tid for den advokat, der er indklaget – for det er utrolig krævende at besvare klagen og hente oplysninger frem fra gamle sager. Derfor gør vi nu en stor indsats for at begrænse antallet af klager.”
Sådan lyder det fra Martin Lavesen, medlem af Advokatrådet og formand for Regel- og Tilsynsudvalget, der sammen med sekretariatets Tilsynsafdeling har udpeget tre områder, hvor der nu sættes ind. Initiativerne kommer i forlængelse af Advokatnævnets forsøgsordning med mægling og mediation, der allerede har vist sig at være en succes.

Læs temaet om forebyggelse af klagesager til Advokatnævnet i det kommende nummer af Advokaten.