Domstolenes nye sagsportal

Print Print
14-12-2015
Svar på spørgsmål om domstolenes nye sagsportal


Domstolenes nye sagsportal vil ændre den måde, sager ved domstolene fremover anlægges og behandles, samt hvordan kommunikation med retten foregår.

Domstolsstyrelsen modtager mange spørgsmål om, hvad sagsportalen vil indeholde, hvordan den kommer til at virke, og hvordan den vil ændre behandlingen af sager. For at hjælpe har vi lavet en FAQ. Du kan læse de første spørgsmål og svar i FAQ’en herunder.

Flere spørgsmål og svar
Du vil løbende kunne læse nye og fortsat mere detaljerede svar på spørgsmål i FAQ’en.
Er du advokat, har du også mulighed for at stille dine spørgsmål gennem Advokatsamfundet og Danske Advokater, som er i løbende dialog med Domstolsstyrelsen.

Læs spørgsmål og svar i domstolenes FAQ her