Afdelingskontoret i Thisted

Print Print
17-11-2015

Retten i Holstebro - Afdelingskontoret i Thisted 

Advokatrådet er via Advokatsamfundets 7. kreds, der dækker Herning, Holstebro og Viborg retskredse, blevet gjort bekendt med, at præsidenten for Retten i Holstebro har besluttet, at rettens personale ved afdelingskontoret i Thisted med virkning fra den 1. januar 2016 skal have fast tjenestested i Holstebro.

Domstolsreformen fra 2006 bygger på en meget klar forudsætning om, at der i Thisted skal opretholdes et afdelingskontor, som ifølge forarbejderne skal være ”permanent bemandet”. Efter Advokatrådets opfattelse kan det diskuteres, om præsidentens beslutning om at flytte tjenestestedet for personalet ved afdelingskontoret er i overensstemmelse med denne forudsætning, navnlig hvis udviklingen i praksis vil gå i retning af, at der sjældnere og sjældnere gennemføres retsmøder ved afdelingskontoret, og hvis åbningstiderne i øvrigt reduceres gradvist. Det bemærkes i den sammenhæng desuden, at det fremgår af rettens hjemmeside, at notarialforretninger kun gennemføres i Thisted to timer om ugen, nemlig tirsdag og torsdag fra 13.30-14.30. De almindelige ekspeditionstider for afdelingskontoret i Thisted er mandag til torsdag fra kl. 8.30-15.00, hvorimod der er helt lukket fredag. Denne begrænsede åbningstid er efter det oplyste blevet indført for mere end ét år siden.  

Advokatrådet ønsker ved nærværende henvendelse at udtrykke sin store bekymring over for den udvikling, som beslutningen vil kunne føre til – og som i givet fald inden for en kortere periode vil betyde, at Thisted og Morsø kommuners indbyggere og advokater i praksis vil skulle til Holstebro i alle sager. Væsentlige retssikkerhedsmæssige principper i forhold til borgernes adgang til domstolene risikerer derved at blive kompromitteret, ligesom også de afledte konsekvenser ved en centralisering af retsvæsenet, herunder at der med tiden vil blive færre advokater i yderområderne, må tages i betragtning.  

Advokatrådet vil sætte pris på at modtage Domstolsstyrelsens og rettens eventuelle bemærkninger til det anførte, ligesom rådet i øvrigt vil følge udviklingen tæt i den kommende tid.

Læs Advokatrådets brev til Domstolsstyrelsen og Retten i Holstebro.

Læs svar fra retspræsidenten ved Retten i Holstebro.

Læs svar fra Domstolsstyrelsens direktør.