Advokatrådet foreslår forbedring til lovgivningsprocessen

Print Print
27-02-2015

Seks dage til at forholde sig til en ændring af planloven, der vedrører nye boligområder. Det er blot et af mange eksempler på korte høringsfrister, der gør det vanskeligt for aktører at give kvalificerede input til regeringens lovgivning, skriver nyhedsbrevet Altinget, der i den forbindelse har interviewet Advokatrådets formand Søren Jenstrup.

Som led i det lovforberedende arbejde foreslår Advokatsamfundet, at Folketinget i deres forretningsorden indfører, at Folketinget kun førstebehandler lovforslag, der har været i høring i en vis periode – desuden at regeringen i deres årlige lovprogram skal beskrive, om det konkrete lovforslag ventes at være en sag, der vil komme i omfattende høring, eller de mere betragter det som en simpel gennemførelse af eksempelvis nogle EU-regler.

“På denne måde kan vi, der er professionelle høringsparter, allerede i lovprogrammet få et indtryk af, hvad regeringen betragter som rene ekspeditionssager, og hvilken grundighed de vil lægge bag hver enkelt sag. Det tror jeg kunne forbedre processen væsentligt,” siger Søren Jenstrup til Altinget.