Advokaten 9

Print Print
17-11-2015

 

Embedsmænds retssikkerhed – Mellem faglighed og politik
Statsløsesagen, Christianiasagen, GGGI-sagen, skattesagen. Det er blot nogle af de sager, der de seneste år har ført til grundige undersøgelser, og som har sat embedsmændenes retssikkerhed på spidsen. For nogle embedsmænd har sagerne kostet jobbet.
Er der behov for bedre retssikkerhed for embedsmænd? Har rollerne som politiker og embedsmand udviklet sig, så de flyder mere sammen? Og hvilke muligheder er der, hvis embedsmændene skal føle sig tryggere?
Læs interviews med en professor, en historiker og journalist samt en tidligere departementschef, der hver har sin holdning til udviklingen.

Ligebehandling – Når bagateller kommer til behandling
Når det kommer til spørgsmålet om diskrimination, har debatten herhjemme i den seneste tid været kritisk over for EU-rettens påvirkning af dansk ret, og hvordan den har udmøntet sig i særligt Ligebehandlingsnævnets behandling af en række bagatelagtige sager. Kan udviklingen stoppes, og hvordan påvirker kritikkerne udviklingen.

EU-retspolitik – Retten til at blive glemt
Skal private virksomheder under strafansvar foretage komplekse afvejninger af retten til privatliv over for informationsfriheden?


Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.