Advokaten 8

Print Print
22-10-2015

RETSSIKKERHED I FORVALTNINGEN
Forvaltningens skøn til serviceeftersyn
Hver dag træffer forvaltninger i hele landet afgørelser, som har stor betydning for borgerne. Det handler om alt fra retten til hjemmehjælp eller førtidspension til den støtte, borgeren søger til et handicappet barn.
Afgørelserne beror ofte på skøn, som Ankestyrelsen i en tredjedel af sagerne ændrer, men som i begrænset omfang bliver prøvet af domstolene.
Advokaten har bedt tre eksperter give hver sit bud på problematikken, og fortsætter debatten 19. november ved en konference i Advokaternes Hus.


FOLKEAFSTEMNING OM RETTEN TIL AT VÆLGE
Forestil dig et selskab på en restaurant. Gæsterne har i enighed bestilt den helt store menu, og alle skal smage på og betale for alle retter. Kun to i selskabet har fået en særordning, så de kan nøjes med de retter, de kan lide. Og en enkelt har valgt at blive helt uden for restauranten. Han får kun de rester, de andre måtte vælge at sende ud til ham.
Peter Arnt Nielsen, medlem af Advokatrådets Procesretsudvalg og professor i international handelsret ved Juridisk Institut på CBS, bruger billedet, når han skal forklare, hvad Danmarks forbehold på det retspolitiske område betyder. Som det er i dag, sidder Danmark ikke med til bords.
Advokaten har talt med ham og Birgit Feldtmann, lektor på Syddansk Universitet og medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg om, hvad der er på spil, når danskerne skal stemme om EU-retsforbeholdet 3. december.


FIRE ØNSKER TIL FORBRUGERENS MØDE MED ADVOKATEN
Giv et overslag, når forbrugeren skal have advokatbistand. Sådan lyder ét af fire ønsker fra Forbrugerrådet Tænks formand.
Når forbrugeren kontakter en advokat for at få et tilbud på at behandle en arvesag, skrive et testamente eller tage sig af en erstatningssag, er det ikke nødvendigvis anderledes, end hvis han for eksempel skal have et nyt køkken.
Det mener Forbrugerrådet Tænks formand, Anja Philip, som forventer, at der med den skriftlige prisoplysning altid følger et overslag. Det gælder, selvom der er tale om prisen på etablering af drømmekøkkenet eller en bodeling. Men som de advokatetiske regler er i dag, kan advokaten nøjes med at oplyse forbrugeren om den gældende timepris.


Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.