Advokaten 7

Print Print
22-09-2015

Bedre retssikkerhed på skatteområdet
Advokatrådets Skatteudvalg er indstillet på at tage det lange, seje træk, der skal til for at forbedre retssikkerheden for skatteborgerne. Det handler blandt andet om at arbejde for, at den grundlæggende kvalitet i lovgivningsarbejdet er i orden, mener den ny formand for Skatteudvalget.Vejen ind i det frivillige arbejde går igennem dit netværk
Indflydelse, netværk, faglig fordybelse, spændende, lærerige og sjove fagsamtaler. Det er bare en del af, hvad advokat Peter Trudsø får ud af sit frivillige, pro bono arbejde. Og selvom det ofte er “de sidste timer på ugen, man bruger på det, er det jo ikke de kedeligste timer,” mener han. Tre advokater fortæller, hvordan de kom i gang med frivilligt arbejde, hvad de får ud af det, og hvorfor det med tiden er blevet en livsstil.Nye oplysningspligter for advokater i forbrugersager
Folketinget har vedtaget Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager – forbrugerklageloven – med ikrafttræden 1. oktober 2015. Det følger blandt andet af loven, at erhvervsdrivende skal give forbrugerne oplysning om det tvistløsningsorgan, hvortil forbrugeren kan indbringe en tvist, og informationen skal være klar, forståelig og lettilgængelig. 

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2015/Advokaten 7.aspx - d. 17-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.