Advokaten 3

Print Print
07-04-2015

Advokatrådets Journalistpris
Advokatrådet uddeler igen i 2015 en pris på 20.000 kroner til en journalist, der har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.
Nominer dig selv eller din kollega til Advokatrådets Journalistpris. Journalistik om retssikkerhed inden for alle områder og fra alle medieplatforme kan nomineres.
Send dit forslag til nominering inden 16. april journalistpris@advokatsamfundet.dk.

Velkommen på forsiden
De har retten på deres side – alligevel bliver de hængt ud. Hvad stiller man op, når man som advokat oplever at blive hængt ud i dagspressen, på Facebook eller på en hjemmeside? Tre advokater, der har haft ørerne i mediemaskinen, fortæller om deres oplevelser og erfaringer. Og en professor i krisehåndtering giver sine bedste råd til, hvordan man handler.

Pilotprojekt med mægling og mediation i klagesager
Advokatsamfundet har iværksat et pilotprojekt med mægling og mediation i udvalgte klagesager, som er indgivet til Advokatnævnet. Pilotprojektet gennemføres som et samarbejde mellem advokatkredsene og Advokatsamfundet. Det er frivilligt for klagesagens parter, om de vil deltage eller ej.

EU-Domstolens effektivisering
Domstolens effektivisering har båret frugt, og nu tyder det på, at også Retten i de kommende år vil få bugt med sin store sagspukkel. Kommer næste EU-domstolsreform til at handle om afgørelsernes indhold?

Læs Advokaten 3 her.