Advokaten 2

Print Print
02-03-2015

Det handler om børnene
Et nyt projekt Børn i Retten skal i løbet af de næste fire år undersøge mulighederne for at minimere konflikterne om børn efter en skilsmisse. Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident ved retten i Helsingør, har fået ideen og er en af initiativtagerne til projektet, hvor også forskere fra RUC og en gruppe børnesagkyndige er med. Inspirationen kommer blandt andet fra Norge, hvor forældreansvarssager gennemføres efter en konfliktløsningsmodel. Læs om projektet, og hvordan tre advokater arbejder for at forbedre børnenes situation, når de kommer i klemme i retssystemet.

EU-direktiv vil gøre kartelsyndere erstatningsansvarlige
EU vil kickstarte den private håndhævelse af konkurrencereglerne. Et nyt direktiv skal gøre det lettere for ofre for ulovlige overpriser at få erstatning fra virksomheder, der ikke spiller efter reglerne.

EU-Domstolen afviser aftaleudkast om EU’s tiltrædelse af EMK
I forbindelse med Lissabon-Traktaten, bestemte EU-landene, at EU skulle tiltræde EMK. En tiltrædelse er imidlertid ikke helt ukontroversiel. Og der har været en vis bekymring for, hvad det ville betyde, hvis EU skulle underlægges EMK-systemet.

Advokatrådets Journalistpris
Advokatrådet uddeler igen i 2015 en pris på 20.000 kroner til en journalist, der har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.
Nominer dig selv eller din kollega til Advokatrådets Journalistpris. Journalistik om retssikkerhed inden for alle områder og fra alle medieplatforme kan nomineres.
Send dit forslag til nominering inden 16. april journalistpris@advokatsamfundet.dk.


Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.